Vi jubilerar!

Rätta svaren på tipspromenaden

Vuxenfrågor

Fråga 1. Vilket år blev Stefanus Dahlström, farfarsfarfar till Christian och Henrik sotarmästare i Hedemora?

Rätt svar: 1. 1919

Fråga 2. Knoparmoj är Sotarnas egna språk. Vad betyder kvanting på knoparmoj?

Rätt svar: X. Man

Fråga 3. Hur gick det till när Stefanus blev tilldelad Hedemora stad som distrikt?

Rätt svar: X. Han bytte distrikt med Skorstensfejarmästaren Axel Fjägerholm.

Fråga 4. När Georg Dahlström, farfarsfar till Henrik och Christian blev Skorstensfejarmästare i Hedemora stad hade han under åren en anställd som var bror till en känd fotograf i Hedemora med efternamnet Källvik, vad hette han i förnamn?

Rätt svar: 1. Eilert

Fråga 5. Vad betyder beska på knoparmoj?

Rätt svar: 2. Tömma tarmen

Fråga 6. I Ystad nämns för första gången sotning i kyrkans bokföring som är också första gången det nämns i hela Sverige, när var det?

Rätt svar: 1. 1568

Fråga 7. Georg, farfarsfar och Alf farfar till Christian och Henrik hade tre kända sotare anställda, Åke Lindgren, Kurt Persson och Bo Waldén. Vad hade Åke för smeknamn?

Rätt svar: X. Lurven

Fråga 8. När Hedemora socken och Husby socken slogs ihop till Hedemora kommun, hur många sotningsdistrikt fanns det då i Hedemora?

Rätt svar: 2. Tre

Fråga 9. Vad betyder Bira lanken på knoparmoj?

Rätt svar: X. Öla på puben

Fråga 10. När Alf, farfar till Henrik Och Christian blev Skorstensfejarmästare i Hedemora, vilket distrikt blev han tillsatt i?

Rätt svar: 1. Hedemora landskommun

Fråga 11. Vad gör man om man grada på Knoparmoj?

Rätt svar: 2. Ställa sej in hos kvinnor

Fråga 12. När blev Torbjörn, far till Christian och morbror till Henrik Skorstensfejarmästare i Hedemora Kommun?

Rätt svar: 1. 30 år sedan 1992

Fråga 13. Hur många syskon av fem har varit delägare i Sotarfirman?

Rätt svar: X. 2

Fråga 14. I dag drivs firman Skrået AB som en koncern med hur många bolag?

Rätt svar: 1. Fyra

Fråga 15. Varför bär skorstensfejaren en peng i sin huvudbonad, kurpis?

Rätt svar: 1. Det var för att ha en säkerhet om man blev sjuk eller gjorde sig illa.

Fråga 16. Vilken regent gav skorstensfejargesällen rätt att bär lilla riksvapnet som vi har på våra bälten?

Rätt svar: 2. Drottning Kristina

Fråga 17. Vad betyder Jeppeskralla på Knoparmoj?

Rätt svar: Flicka från landet

Fråga 18. Hur många anställda har Skrået Skorstensfejeri i Dalarna AB?

rätt svar: 2. 17 st

Fråga 19. Vem av Skråets delägare kommer ifrån Blyberg?

Rätt svar: 2. Peter Gunnarsson

Fråga 20. I företagen finns det flera som är släkt till familjen Dahlström men vilken är det mer som har sin son anställd i Skrået Inomhusmiljö?

Rätt svar: 1. Mikael Andersson

Barn

Fråga 1. Pippi Långström sotade i en saga sin spis, vad heter hennes två kompisar?

Rätt svar: Annika och Tommy

Fråga 2. Sotaren har ett eget språk, knoparmoj. Vad heter sotarens borste?

Rätt svar: 2. Virra

Fråga 3. Vad heter sotarens firma?

Rätt svar: 1. Skrået

Fråga 4. Vad heter sotarnas mössa?

Rätt svar: 1. Kurpis

Fråga 5. Vad måste det finnas på taken för att sotaren skall kunna komma upp till skorstenen?

Rätt svar: 2. Takstege

Fråga 6. Sotarna har ett eget språk, vad kallas det?

Rätt svar: X. Knopamoj

Fråga 7.  Vid midsommarfesterna och julfesterna så dansar man ringdans och sjunger ofta om skorstensfejaren, vem är det?

Rätt svar: 1. Sotaren

Fråga 8. Ibland ser man att sotaren har hög hatt, vad kallas hatten

Rätt svar: 1. Stormhatt

Fråga 9. Det finns en saga om sotaren, bagaren och muraren, varför måste sotaren sota ugnen åt bagaren?

Rätt svar: 2. Ugnen rökte in och brann inte.

Fråga 10. Varför blir sotaren svart om händerna?

Rätt svar: X. Utav sotet som finns i skorstenarna

Fråga 11. Vad måste sotaren göra varje kväll

Rätt svar: 1. Bada för att bli ren från det svarta sotet

Fråga 12. Sotarna har en livrem som har en guldplatta på, vad finns på den plattan

Rätt svar: 2. Lejon och kronor

Fråga 13. Torbjörn som är sotare i Hedemora började jobba som sotare väldigt ung, hur gammal var han när han sommarlovs jobbade?

Rätt svar: X. 12 år

Fråga 14. Vad är sot?

Rätt svar: 1. Blir efter Eldens rök

Fråga 15. Var finns det ett sotarmuseum?

Rätt svar 2. Hedemora

Fråga 16. Vad gör sotaren på taket idag?

Rätt svar: 1. Kastar godis

Fråga 17. När er mamma och pappa var unga, yngre  

Så skrämde man barnen för en gubbe, vilken var det?

Rätt svar: 1. Sotaren

Fråga 18. Vad kallas en ung sotare?

Rätt svar: Nynas

Fråga 19. Henrik och Roshan som jobbar med sotning, vilket land kommer de ifrån?

Rätt svar: 2. Sri lanka

Fråga 20. Vilken dag får Christian som jobbar på sotningen äta godis?

Rätt svar: 2. Lördagar