Site icon Välkommen till Skrået Hedemora

Våra tjänster

SOTNING OCH RENGÖRING AV VENTILATION

Regelbunden sotning i brandförebyggande syfte och i energisparsyfte. Tjärborttagning i rökkanaler och eldstäder samt förebyggande information. Ventilationsrensning för bättre inomhusklimat.

BRANDFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Brandskyddskontroll och information

RÅDGIVNING

Eldstäder, skorstenar, energi och ventilation 

BESIKTNING

Läckagemätning och täthetsprovning av eldstäder enligt SSR godkänd besiktning

 

PROJEKTERING OCH KONSULTATION

vid nyinstallation, reparation och ombyggnationer av eldstäder, rökkanaler och ventilation.

ALLT INOM VENTILATION

Projektering, montering, rensning, nyinstallation, filterbyte, service, Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) m.m. 

PLÅTSLAGERIARBETEN

Smått och stort, villor och större fastigheter

RADONBESIKTNING MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD
FÖRSÄLJNING, INSTALLATION OCH SERVICE AV VÄRMEPUMPAR
ENERGI​ 

Beräkningar i samband med bygglovsansökningar, energieffektivisering av byggnader, energideklaration

RENSNING AV KAJBO I SKORSTENAR OCH MONTERING AV NÄT
STÄDNING OCH LOKALVÅRD

Företagsstädning, hemstädning med RUT, flyttstädning 

Finns inte den tjänst du söker i bokningsportalen? Kontakta oss här så återkopplar vi till er snarast möjligt.
Exit mobile version