Synpunkter

DINA SYNPUNKTER ÄR VIKTIGA FÖR OSS

För oss på Skrået är det viktigt att du är nöjd med våra tjänster och vårt bemötande. Vi värdesätter synpunkter på vår verksamhet eftersom det ger oss möjlighet att fånga upp eventuella problem, åtgärda dessa och vidta förebyggande åtgärder.

Motsvarar vi inte dina förväntningar ska du i första hand vända dig till vår kundservice på tel. 0225-131 24. Om du fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till vår klagomåls-ansvarige genom att fylla i detta formulär eller skriva ut blanketten och skicka till oss per mail eller per post.