SSR Godkänd besiktning

ETT SÄKERT KORT FÖR DIN ELDSTAD

I snart femhundra år har vi Sotare varit i svenska folkets tjänst. Det förebyggande brandskyddet som vi tillhandahåller har varit – och är fortfarande – ett av samhällets främsta i bekämpandet av eldstadrelaterade bränder. Du som valt något av Sotarens besiktningspaket enligt SSR GODKÄND har tagit ett bra steg på vägen att skapa bättre trygghet hemma. Och att sova gott om natten handlar inte bara om säkerhet. Vi jobbar också för din komfort och plånbok.

OM BESIKTNING

Sveriges sotare har sedan länge besiktat eldstäder och skorstenar. Det är en stor och naturlig del av sotarnas verksamhet. För att bättre möta kundernas och samhällets krav har vi inom Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund utvecklat branschstandarden SSR GODKÄND BESIKTNING.

SSR GODKÄND BESIKTNING har flera syften. Först och främst är det en kvalitetssäkring av utförandet. Sotarna ska bedöma lika, utföra besiktningen lika och protokollera lika. Sedan är det en kvalitetsökning. Det finns mycket som kan orsaka en brand. Men det som sotarna kan förebygga, det ska också förebyggas.

  • SSR GODKÄND BESIKTNING får bara utföras av företag som är anslutna till Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund.
  • Enbart utbildade skorstensfejartekniker som genomgått en utbildning inom SSR GODKÄND BESIKTNING får utföra besiktningar enligt branschstandarden.