Site icon Välkommen till Skrået Hedemora

Radon

RADONBESIKTNING MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Långvarig exponering för radongas ökar risken att utveckla lungcancer. Strål­säker­hets­myndig­heten uppskattar att radon i bostäder orsakar omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige och det är främst rökare som drabbas.

Radon kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Radon är den strålkälla som ger den högsta exponeringen av joniserande strålning till allmänheten. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Radonhalten bör mätas under minst två månader mellan 1 oktober och 30 april.

SÄNKNING AV RADONHALTEN

Det går att sänka radonhalten i ett hus. Åtgärderna beror på vilken sorts radon som ska bekämpas. Ibland kan det räcka med att förbättra den befintliga ventilationen eller att täta sprickor i golv och vid rörgenomföringar.

Förekomsten av radon mäts med instrument, spårfilmer eller vattenprov. Vi på Skrået utför mätning, konsultation och åtgärder. Du får åtgärdsförslag med prisuppgift. Vi utför sedan uppföljning för att se att åtgärden givit resultat.

Photo by cottonbro on Pexels.com
Exit mobile version