Plåtslageri

ARBETEN INOM PLÅTSLAGERI VENTILATION OCH SÄKERHET

Vi på Skrået utför alla arbeten inom byggnadsplåtslageri, ventilation samt taksäkerhet. Vi tillverkar skräddarsydda lösningar för varje unik kund. Vi ser alltid till att kvalitetssäkra alla delar av alla jobb vi gör.

Några exempel på vad byggnadsplåtslageri kan innebära är bandtäckning, läggning av profilplåt, installation av avvattning, tillverkning av genomföringar, ventilationshuvar samt skorstensbeslag. Eftersom vi utför det mesta gör du rätt i att kontakta oss vad det än gäller för slags byggnadsplåtslageri.

Foto av Pixabay pu00e5 Pexels.com