Vi byter namn!

Vi byter namn!

Hedemora Sotaren AB har bytt namn till Skrået Skorstensfejeri AB och Hedemora Inomhusmiljö AB har bytt namn till Skrået Inomhusmiljö AB

Inget annat är förändrat. Vi har ändrat namn för att kunna lättare använda oss av en logga med samma namn. Detta eftersom bolagen arbetar tillsammans i samma koncern.

Snart kommer även hemsidan byta namn och logga.