6 Mästare på samma företag

6 Mästare på samma företag

Nu är vi sex Skorstensfejarmästare med mästarbrev, på samma företag.
Vi är dessutom mästare i 5 generationer. Det första lärobrefvet är utställt 1901 till Carl Stefanus Dahlström.

Välkommen att boka våra tjänster med kvalitetsstämpel.

http://mastarregistret.se/?sok= skorstensfejaryrket