TAXOR SOTNING OCH BRANDSKYDDSKONTROLL

 

Kommunfullmäktige har antagit taxan för sotning och brandskyddskontroll som reglerar den avgift du som fastighetsägare skall betala för arbetet. Tilläggsersättningar kan förekomma.