SYNPUNKTER?

För oss på Skrået Skorstensfejeri, Skrået Inomhusmiljö och Skrået Kontroll är det viktigt att du är nöjd med våra tjänster och vårt bemötande. Vi värdesätter synpunkter och klagomål på vår verksamhet eftersom det ger oss en möjlighet att fånga upp eventuella problem, åtgärda dessa och vidta förebyggande åtgärder.

 

Motsvarar vi inte dina förväntningar ska du i första hand vända dig till vår kundservice på tel. 0225-131 24. Om du fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till vår ansvarige för reklamationsfrågor ansvarige genom att fylla i detta formulär.

 

mailKlicka här för att komma till formuläret

 

Ett systematiskt kvalitetsarbete är nödvändigt för oss som vill förbättra vår verksamhet och därmed kunna möta våra kunders förväntningar. Därför arbetar vi ständigt med att förbättra vårt kvalitetsarbete. Vi återkopplar till dej inom 24 timmar vardagar, under helg senast nästkommande vardag.