Viktig information om planerade arbeten och Covid19

OBS! ANGÅENDE CORONAVIRUSET:

Vi på Hedemora Sotaren AB och Hedemora Inomhusmiljö AB följer de anvisningar och beslut som ges av expertmyndigheter och av Sveriges regering. Dessa kan förändras på kort varsel, vilket innebär att våra rutiner kan komma att ändras fram till dess att vi besöker er. Våra rutiner kommer dock alltid att syfta till att minimera risken för smittspridning.

  • I de fall du har symtom kan vi utföra arbete hos dej utan problem om vi inte behöver träffa dej. Meddela oss snarast i så fall.
  • Ingen av vår personal tillåts att arbeta vid minsta symtom. Vårt företag har fastställda rutiner för att minska smittspridning. Som exempel kan våra sotare / brandskyddskontrollanter komma att använda sig av skyddsutrustning såsom andningsskydd, heltäckande kläder och skyddshandskar. De kommer även att ställa frågor om eventuell smitta och hälsar inte genom att ta i hand.
  • Vi ber om förståelse om vi på kort varsel behöver avboka sotning/brandskyddskontroll pga av sjukdom. Vi återkommer då med förslag på ny tid så snart vi kan.

OM SOTNING OCH BRANDSKYDDSKONTROLL

Vi vill också uppmärksamma Er på att det är viktigt för brandskyddet i ert hus att sotning/brandskyddskontroll utförs enligt lagstadgade tidsintervaller! Enligt 3 kap. 4 § lag om skydd mot olyckor (LSO) ska en kommun i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar och därtill hörande rökkanaler. Likaså ska kommunen svara för att dessa samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras ur brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). (I Hedemora kommun har Hedemora Sotaren AB uppdrag av kommunen att utföra ovanstående.)