VÄLKOMMEN! VÄND DEJ MED FÖRTROENDE TILL OSS, FÖRETAGET MED ANOR FRÅN 1901!

Skrået Skorstensfejeri AB, Skrået Inomhusmiljö AB och skrået Kontroll AB

Företagen har gamla anor och grundades i början på 1900 talet. 1988 bildades Hedemora Sotaren Aktiebolag med bifirman Hedemora inomhusmiljö som sedan 1 januari 2016 är ett eget aktiebolag. I maj 2021 döpte vi om bolagen med det gemnesamma namnet Skrået med en och samma logga eftersom vi jobbar under samma tak. I Hedemora Närvärme ABs bolag lade vi ner verksamheten 2020 och bolaget har nu bytt namn med ny inriktning. Skrået Kontroll AB.   

Företagens placeringsort är Hedemora och vår besöksadress är Ivarshyttevägen 4. 

 

Torbjörn Dahlström VD, Skorstensfejarmästare och ventilationsexpert

Annette Stoltz Skorstensfejarmästare och koordinator

Tommy Dahlström Byggnadsingenjör och ventilationsexpert

Christian Dahlström Skorstensfejarmästare, kyltekniker, energicontroller och energiexpert

Peter Gunnarsson Skorstensfejarmästare och kyltekniker

Henrik Stoltz Skorstensfejarmästare

Mikael Andersson Skorstensfejarmästare, ventilationstekniker och radontekniker

Tommy Liljeqvist Plåtslagare

Patrik Verrone Skorstensfejare

Joel Sandnabba Ventilationsmontör

Roshan Weerasinghe  Ventilationsmontör

Dulari Weerasinghe Lokalvårdare

Peter Eriksson Snickare och ventilationsmontör

Thomas Eriksson Plåtslagare och ventilationsmontör

Daniel Nordstrand Skorstensfejare

Fredrik Lahdensuo Skorstensfejartekniker

 

Våra yrkeskompetenta företag har Skorstensfejarmästare, Skorstensfejartekniker, Skorstensfejare, licensierade ventilationsrensare, funktionskontrollanter (OVK), med K-behörighet, energicontroller, energitekniker, energiexpert med certifiering för energideklarationer, byggnadsingenjör, plåtslagare, kyltekniker, snickare, certifiering för radon m.m