Energibesiktning

Vi gör en analys och karläggning  av energiförbrukningen som är den största rörliga kostnaden i en fastighet. Här finns besparingar och effektiviseringar att göra som dessutom skonar miljön. ni får sedan ett förslag till effektiviseringar som gör att ni spara pengar och skonar miljön.

Varje sparad kilowattimme innebär minskade utsläpp av växthusgaser och försurande ämnen.

Energikostnaden är den största enskilda rörliga kostnaden oavsett var huset är beläget, när eller hur det är byggt eller om uppvärmningen sker med fjärrvärme, olja, pellets eller el. Arbetet utgår från energideklarationen för fastigheten, som är ett lagkrav. A och O för effektivare energianvändning är kontroll över husets alla energiflöden.