Att tänka på vid besök av Sotaren

SOTAREN ÄR BEROENDE AV DEJ FÖR ATT KUNNA GÖRA SITT JOBB

För att hålla kostnaderna nere är det bra om sotaren får tillträde aviserad dag och tid. För återbesök till fastighet som ej kan sotas planerad dag och tid, uttas en extra inställelseavgift enligt sotningstaxan. När du får meddelande om att sotning kommer att utföras är det bra om du hjälper till med följande saker innan sotaren kommer

Ställ fram en stege. Fastighetsägaren ansvarar för att uppstigning och förflyttning på taket kan ske på ett säkert sätt (bl.a. stegar rena från snö och is). Kontrollera därför att stegarna på taket är säkra och att glidskydd finns monterat vid takfoten bredvid takstegen, så att markstegen inte kan glida i sidled. Vintertid är det bra om det är skottat fram till markstegen.

Flytta undan mattor och möbler och täck över ömtåliga ytor och golv fram till eldstaden och i dess närhet.

Se till att det finns gott om plats runt det som ska sotas. Ta bort ömtåliga saker kring eldstaden.

Lägg fram några tidningar vid eldstaden och ta fram ett obrännbart kärl med lock, att lägga sotet i.

Vid brandskyddskontroll kontrolleras hela rökkanalen, både ut- och invändigt. Det innebär att även ev. vind måste vara tillgänglig vid kontrollen liksom alla övriga utrymmen som skorstenen passerar.

TÄNK ÄVEN PÅ ATT

Ved- och pelletseldade värmepannor måste vara nedsläckta och avsvalnade för att sotning ska kunna utföras. Det gäller givetvis även andra eldstäder som braskaminer, kakelugnar, vedspisar m.m.

Anmäla snarast ändrat bränsleslag eller motsvarande åtgärd som påverkar sotningsfristen. Detta gäller även om man slutar elda eller innan man åter börjar elda igen.

Vid ev. flyttning eller ägarbyte av fastighet, var vänlig meddela Sotningskontoret detta!