Välkommen till Skrået i Hedemora, Dalarna

Välkommen till Skrået i Hedemora, Dalarna

Sotning är vårt hjärta och vårt ursprung och när tre företag huserar under samma tak så gör vi mycket annat också.

Våra yrkeskompetenta företag Skorstensfejeri, Inomhusmiljö och Kontroll har Skorstensfejarmästare, Skorstensfejartekniker, Skorstensfejare, licensierade ventilationsrensare, funktionskontrollanter (OVK), med K-behörighet, energicontroller, energitekniker, energiexpert med certifiering för energideklarationer, byggnadsingenjör, plåtslagare, ventilationsmontörer, kyltekniker, snickare, certifiering för radon m.m