Skrået skorstensfejeri 

Sotning, brandskyddskontroll, eldstads- och skorstensbesiktningar

Boka tjänst / boka om, online   

Skrået Inomhusmiljö

Ventilation och energi 

 

Skrået Kontroll

Sakkunnighetsbesiktningar

Radonmätning och åtgärder, OVK 

Vår historia börjar med Farfars farfar Carl Stefanus Dahlström född 1866

Carl Stefanus började som lärling 1883 i Stockholm hos Skorstensfejarmästaren Albert Gustaf Elander. Efter en lång gesällvandring från norr till söder hamnade han till slut i Vänersborg där han fick sitt lärobref. Året är då 1901. Han flyttar därefter till Alingsås och därefter till Hedemora 1919 där han då byter plats med Skorstensfejarmästare Axel Fjägerholm som då blir mästare i Alingsås. 

Efter Carl Stefanus tog hans son Georg Dahlström över trakten och sedan hans son Alf Dahlström, 1992 blev Torbjörn Dahlström Skorstensfejarmästare i Hedemora kommun. I företagets ledning finns Torbjörns son Christian, syster Annette, Annettes son Henrik, Peter Gunnarsson och Mikael Andersson. Alla vi sex delägare innehar mästarbrev i Skorstensfejaryrket. Ur grunden har vi skapat tre fina företag och har i dagsläget 18 anställda.  

Vi är nu 5 generationer Skorstensfejarmästare i Hedemora och det är vi väldigt stolta över.

Aktuellt