Skrået skorstensfejeri 

Sotning, brandskyddskontroll, eldstads- och skorstensbesiktningar

Boka tjänst / boka om, online   

Skrået Inomhusmiljö

Ventilation och energi 

 

Skrået Kontroll

Sakkunnighetsbesiktningar

Radonmätning och åtgärder, OVK 

Med tradition och stolthet möter vi framtiden.

Vänd dej med förtroende till oss, företagen med anor från 1901.

Skrået Skorstensfejeri AB

(F.D Hedemora Sotaren AB) 

Skrået Inomhusmiljö AB

(F.D Hedemora Inomhusmiljö AB)

Skrået Kontroll AB

Vi tar uppdrag i hela landet 

Aktuellt